Παιγνιοθεραπεία

Παιγνιοθεραπεία

Το  Play Therapy (Παιγνιοθεραπεία) είναι μία κυρίως μη – κατευθυντική θεραπευτική προσέγγιση που χρησιμοποιεί ως μέσο το παιχνίδι και τις δημιουργικές τέχνες. Βασίζεται στο Συνθετικό (integrative) και το Ολιστικό (holistic) μοντέλο. Πρόκειται για μία μέθοδο που βοηθά...