Το  Play Therapy (Παιγνιοθεραπεία) είναι μία κυρίως μη – κατευθυντική θεραπευτική προσέγγιση που χρησιμοποιεί ως μέσο το παιχνίδι και τις δημιουργικές τέχνες. Βασίζεται στο Συνθετικό (integrative) και το Ολιστικό (holistic) μοντέλο. 

Πρόκειται για μία μέθοδο που βοηθά το παιδί με συναισθηματικά προβλήματα και προβλήματα συμπεριφοράς, να βοηθήσει τον εαυτό του, ενώ του δίνει την ευκαιρία να «παίξει» τα συναισθήματα και τα προβλήματά του με θεραπευτικό στόχο, χρησιμοποιώντας το φυσικό του τρόπο έκφρασης ο οποίος είναι ουσιώδης για την ανάπτυξή του. 

Έτσι τα παιδιά ανακουφίζονται και γίνονται ικανά να διαχειριστούν τα συναισθήματά τους, ενώ ανακτούν την ικανότητα ομαλής συναναστροφής με τους γονείς, τους δασκάλους και τους φίλους τους.

 

ΣΕ ΠΟΙΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΕΝΔΕΙΚΝΥΤΑΙ Η ΠΑΙΓΝΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ; 

 • ΔΕΠ-Υ
 • Θυμός
 • Αυτισμός
 • Πένθος / Απώλεια
 • Σχολικός εκφοβισμός
 • Προβλήματα συμπεριφοράς & επικοινωνίας
 • Θέματα συναισθηματικού δεσμού/ανωριμότητα
 • Διαταραχές ύπνου/εφιάλτες
 • Κακή σχολική επίδοση
 • Αναπτυξιακή καθυστέρηση
 • Διαζύγιο/χωρισμός
 • Κοινωνική περιθωριοποίηση
 • Σχολικός εκφοβισμός (bullying)
 • Aποσυρμένη προσωπικότητα
 • Κακοποίηση (συναισθηματική,σωματική,σεξουαλική)

 

Οι έρευνες καταδεικνύουν θετικά αποτελέσματα στο 70%-80%  των παιδιών που λαμβάνουν παρέμβαση μέσω του play therapy.  

H συγκεκριμένη θεραπευτική προσέγγιση είναι σύμφωνη με τα πρότυπα που έχει καθορίσει το PTUK (Play Therapy United Kingdom).