ΑΥΤΙΣΜΟΣ/ΔΙΑΧΥΤΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ

ΑΥΤΙΣΜΟΣ/ΔΙΑΧΥΤΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ

ΑΥΤΙΣΜΟΣ/ΔΙΑΧΥΤΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ Ο αυτισμός είναι λέξη ελληνική και είναι το παράγωγο συνδυασμού των λέξεων (- αυτός) που σημαίνει εαυτός και της κατάληξης (-ισμός) που δηλώνει προσανατολισμό ή κατάσταση. Έτσι, ο αυτισμός θα μπορούσε να οριστεί ως η κατάσταση...