ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

Aνάμεσα στα προβλήματα που μας διακατέχουν, σημαντική θέση κατέχουν οι σχολικές δυσκολίες, τα προβλήματα δηλαδή μάθησης, επίδοσης και συμπεριφοράς τόσο στο σχολείο όσο και στο οικογενειακό περιβάλλον. Η κατάσταση αυτή γίνεται όλο και πιο αισθητή από το γεγονός ότι, η επιτυχία στο σχολείο, τείνει να ταυτίζεται με την επιτυχία στη ζωή. Μία από τις μεγαλύτερες κατηγορίες σχολικών δυσκολιών είναι οι μαθησιακές δυσκολίες.

Η πιο μελετημένη μορφή μαθησιακών δυσκολιών, στη σχολική ηλικία είναι η Δυσλεξία. Είναι η κατάσταση κατά την οποία το παιδί αποδίδει στην ανάγνωση κάτω από το επίπεδο που αντιστοιχεί στο νοητικό του δυναμικό και στην επίδοσή του στα άλλα μαθήματα.

Η συχνότητα επί του μαθητικού πληθυσμού κυμαίνεται από 3-15%. Ψηλότερα ποσοστά παρατηρούνται σε κοινωνικά αποστερημένες ομάδες, καθώς και μεγαλύτερη συχνότητα στις Δυτικές Κοινωνίες. Η αναλογία αγοριών-κοριτσιών κυμαίνεται από 3-4 : 1.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Δυσλεξία δεν είναι πάθηση, δεν είναι αρρώστεια.  Είναι μία κατάσταση που επιδέχεται βελτίωση. Εξάλλου δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις που η δυσλεξία υποχώρησε χωρίς παρέμβαση Ειδικού με το πέρασμα του χρόνου.

Εδώ αξίζει να αναφέρουμε ότι Διάσημοι άντρες της ιστορίας υπήρξαν Δυσλεκτικοί, όπως : ο Αϊνστάιν, ο Λεονάρντο Ντα Βίντσι, ο Μπετόβεν, κ.ά. Ας μην είμαστε λοιπόν απαισιόδοξοι και ας έχουμε ως βασική προϋπόθεση πάντα την έγκαιρη διάγνωσή της στα πρώτα κυρίως σχολικά χρόνια.

 

Αγόρι 11,5 ετών ΣΤ ΄Δημοτικού με μαθησιακές δυσκολίες

Λογοθεραπεία

Παιδί με δυσλεξία & σοβαρές διαταραχές στο χώρο